LỄ KÝ KẾT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN CHARMINGTON IRIS

Tin Thiên Bảo | 21 - 03 - 2019

LỄ KÝ KẾT ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN CHARMINGTON IRIS

CÁC BẠN THIÊN BẢO LAND ĐẾN ĐÔNG ĐỦ VỚI TRANG PHỤC NGHIÊM TÚC CHO LỄ RA QUÂN VÀ KÝ KẾT D.A CHARMINGTON IRIS

TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN VĂN XOAN BƯỚC LÊN BỤC KÝ KẾT.

LỄ KÝ KẾT DIỄN RA GIỮ CHỦ ĐẦU TƯ TTC VÀ CÁC ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI CHIẾN LƯỢC DỰ ÁN.

BẰNG CHỨNG NHẬN ĐẠI LÝ CHIẾN LƯỢC

DỰ ÁN CHARMINGTON IRIS CỦA THIÊN BẢO LAND.

TINH THÂN SÔI NỔI VỚI QUYẾT TÂM BÁN HẾT - BÁN SẠCH DỰ ÁN.